Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dns İstanbul Turizm Acenteliği Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“www.istetatil.com.tr”) tarafından hazırlanmıştır.


www.istetatil.com.tr olarak www.istetatil.com.tr adresindeki internet sitemiz (“Site”) ile mobil uygulamamız (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamız içerisinde, Site’de kullanılan çerezlerle benzer işlevlere sahip SDK’lar (Software Development Kit) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Politikası (“Politika”), www.istetatil.com.tr tarafından yönetilen Platform için geçerli olup çerezler ve SDK’lar Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Politika’nın amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin ve Uygulama’da kullanılan SDK’ların cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn; www.istetatil.com.tr) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile www.istetatil.com.tr bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:

 1. Sahipliklerine göre:
  • Birinci Taraf Çerezler
   Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya www.istetatil.com.tr tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
  • Üçüncü Taraf Çerezler
   www.istetatil.com.tr ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
 2. Aktif olduğu süreye göre:
  • Oturum Çerezleri
   Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
  • Kalıcı Çerezler
   Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.
 3. Kullanım amaçlarına göre:
  • Teknik/Zorunlu Çerezler
   Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.
  • Fonksiyonel Çerezleri
   Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
  • Performans/Analiz Çerezleri
   İstatistik çerezleri olarak da bilinen performans çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
  • Pazarlama/Hedefleme Çerezleri
   İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Teknik/Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Fonksiyonel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir

Performans/Analiz Çerezleri, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Pazarlama/Hedefleme çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Teknik ve Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Teknik çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde sitenin bir kısmına veya tümüne erişim sağlanamayabilir.

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Servis Sağlayıcı

location

Kullanıcıların adres ve konum bilgisinin depolanmasını sağlar.

www.istetatil.com.tr.com

_utmv

Kullanıcıların hangi zaman diliminde bulunduğunu belirtir.

www.istetatil.com.tr.com

cookietest

Kullanıcıların oturum açabilmesi için gerekli olan bir test çerezidir.

giris.www.istetatil.com.tr.com

_dc_gtm_UA

Veri merkezleri arasında zaman farkı oluşmamasi için senkronizasyon sağlar.

www.istetatil.com.tr.com

SFSESSIONID

Kullanıcı oturum açtıktan sonra hesabın aktifliğini takip eder.

www.istetatil.com.tr.com

wt_fa_s, wt_fa, wt3_sid, wt3_eid

Web sitesinde oluşabilecek bir sistem hatasının tespitini sağlar.

www.istetatil.com.tr.com

wt_nbg_Q3

Web sitesinde oluşabilecek bir sistem hatasının tespitini sağlar.

www.istetatil.com.tr01.webtrekk.net

PHPSESSID

Kullanıcıların farklı yazılım dilindeki sayfalara erişim sağlayabilmesi için gereklidir.

investors.www.istetatil.com.tr.com

isFavoritesRequiredToReload

Kullanıcıların beğenme fonksiyonunu kullanabilmelerini sağlar.

www.istetatil.com.tr.com

hbus_anonymousId, hbus_sessionId

Siteye giren bütün kullanıcılara atanan anonim bir çerezdir.

www.istetatil.com.tr.com

oidcReturnUrl, ActivePage

Kullanıcılara ait hiçbir veri tutmayan sistemin çalışması için gerekli bir çerezdir.

www.istetatil.com.tr.com

mby

Kullanıcıların seçtikleri ürünün sayfasına yönlendirilmelerini sağlar.

www.istetatil.com.tr.com

OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed

Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımı için onay vermiş veya geri çekmiş olup olmadığı hakkında bilgi depolar.

www.istetatil.com.tr.com

useinternal

Kullanıcının indirimli kullanıcı olup olmadığına ilişkin tespiti sağlar.

www.istetatil.com.tr.com

isGlobalIp

Kullanıcının yurtiçi kullanıcı olup olmadığını belirler.

www.istetatil.com.tr.com

jwt

Kullanıcının oturum açtıktan sonra talep ve işlem bilgisini tutar.

www.istetatil.com.tr.com

XSRF-TOKEN

Saldırı önleme ve site güvenliğini sağlamak için gereklidir.

www.istetatil.com.tr.com

.AspNetCore.Antiforgery

Saldırı önleme ve site güvenliğini sağlamak için gereklidir.

oauth.www.istetatil.com.tr.com

ab.storage.userId.a, ab.storage.deviceId, ab.storage.sessionId.

Kullanıcının hesap güvenliği için gerekli bilgileri tutar.

ws.cnetcontent.com

t_rnd2, t_sid

Kullanıcının ürünlerle ilgili içeriği daha hızlı erişimine olanak tanır.

ws.cnetcontent.com

_dgr_top_parent_category

Ürün kategorilerinin doğru belirlenmesi için gereklidir.

www.istetatil.com.tr.com

__utmt

Talep oranını kısmak için kullanılır, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlandırır.

www.istetatil.com.tr.com

AKA_A2

Yeni internet teknolojilerinin kullanımını belirtir.

www.istetatil.com.tr.com

_ga, __utmc, __utmz, _gid, __utmb, __utma

Site analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.

www.istetatil.com.tr.com

_gclxxxx

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile site içerisindeki hareketlerini izler.

www.istetatil.com.tr.com

RT

Sayfa yükleme süresini ve/veya sayfayla ilişkili diğer zamanlayıcıları ölçmek için kullanılır.

www.istetatil.com.tr.com

JSESSIONID

Site içerisinde oluşan hatalara ilişkin istatistik toplar.

nr-data.net


Pazarlama ve Hedefleme Çerezleri

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanyaların sunulması, pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Devre dışı bırakıldığı takdirde kişiselleştirilmiş kampanyalara ve reklam önerileri entegrasyonu sağlanamayabilir.

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Servis Sağlayıcı

C

Reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi için kullanılır.

adform.net

GoogleAdServingTest

Reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi için kullanılır.

securepubads.g.doubleclick.net

__gads

Reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi için kullanılır.

www.istetatil.com.tr.com

ab._gd, cto_tld_test, cto_bundle, _fbp

Kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla kullanılır.

www.istetatil.com.tr.com

ts, u

Kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla kullanılır.

creativecdn.com

IDE

Kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla kullanılır.

doubleclick.net

uid

Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla web sitesinde harcanan zaman, hangi sayfaların yüklendiği, ziyaret sayısı, ortalama süre gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar.

criteo.com

 

 

Çerezler;

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, www.istetatil.com.tr üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; www.istetatil.com.tr hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz, performans / analitik çerezlerine onay vermeniz halinde; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcı Google Analytics aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarılacaktır.

İnternet sitemizde bulunan çerez yönetim aracı aracılığıyla Hedefleme Çerezlerine onay vermeniz halinde; ilgili kişisel verileriniz, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak Kurumsal Müşterilerimize aktarılacaktır.

Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

İlgili Kişilerin Talepleri

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. www.istetatil.com.tr, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar.